Chính sách bán hàng

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 CHÍNH SÁCH CHUNG Website bán hàng do Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam có nhu cầu mua hàng nhưng không có thời gian đến cửa hàng hoặc đặt trước để khi đến công ty là đảm bảo có hàng. Sản phẩm được kinh doanh tại website phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, không bán hàng nháy, hàng không rõ nguồn gốc. Hoạt động mua bán tại website phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

1.2 QUY ĐỊNH CHUNG Tên Miền website bán hàng Website bán hàng do CCông ty TNHH Phân Phối Phát Việt phát triển Định nghĩa chung: Người bán là Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt Người mua là công dân Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký để thực hiện giao dịch. Thành viên là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại website. Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website bán hàng phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.